Welkom

Welkom op de website van SAMENPLUS Ardooie-Koolskamp.


Samenplus opent een verkiezingswebsite voor de campagne van 2018.

Alle info over kandidaten, programma, enz. kan je terugvinden via

www.ardooie-koolskamp2018.be

Want SAMEN, gaan we voor BETER

Samenplus stelde de kandidaten voor die als team naar de verkiezingen trekken:

Dit zijn ze dan:

1ste plaats: Kimara Goethals

2de plaats: Steven Demeulenaere

3de plaats: Anja Dejonckheere

4de plaats: Rudi Debusschere

5de plaats: Hilde Stevens

6de plaats: Jan D’haene

7de plaats: Florien Ameye

8ste plaats: Daniel Devoldere

9de plaats: Dries Devroe

10de plaats: Elien Rosseel

11de plaats: Christa Espeel

12de plaats: Tineke Cappelle

13de plaats: Jo Herman

14de plaats: Rik Willaert

15de plaats: Jente Olivier

16de plaats: Kevin Herbots

17de plaats: Mario Olivierr

18de plaats: Veerle Dejaeghere

19de plaats: Christine Vandewaetere

Samenplus luistert, en nodigt uit!

Verenigingen en vrijwilligers zijn de motor van een sociale en samenhangende samenleving!  Vanuit Samenplus hechten we heel veel belang aan ons “middenveld”.  Graag nodigen we een afvaardiging van uw vereniging uit tot een overlegmoment met enkele leden van Samenplus.  We luisteren graag naar jullie grieven, opmerkingen, ideeën en wensen.  Concrete beloftes kunnen we u nu niet maken, uiteraard zullen we op basis van deze gesprekken onze visie verfijnen en zullen we, ongeacht de resultaten van de verkiezingen in 2018, streven naar een versterking en duurzame ondersteuning van onze verenigingen.  Inspraak telt!  Inspraak werkt!

We zullen werken rond 6 thema’s.  Per voormiddag behandelen we 2 thema’s, in aparte groepen.    U kunt aansluiten bij één of meerdere thema’s, volgens jullie interesse of type vereniging.

Zondag 4 maart: economie en sport

Zondag 11 maart: Zorg, onderwijs en jeugd

Zondag 18 maart: Senioren en socio-cultureel

Je bent welkom in de Albertzaal vanaf 10.30u. Wij voorzien een aperitief met enkele hapjes, zodat we het aangename aan het nuttige kunnen koppelen.  We rekenen beslist op uw komst.  Stuurt u ons een bevestiging  van uw aanwezigheid.  Dit kan via:info@samen-plus.be

Wie geen deel uit maakt van een vereniging is zeker ook welkom op deze momenten.

Met trots komt de lijst Samenplus naar buiten met hun lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Kimara Goethals lijsttrekker van Samenplus in Ardooie

De partij Samenplus in Ardooie stelt met trots haar nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor

                   Kimara Goethals

Kimara is 29 jaar, gehuwd met Glenn Verlinde en mama van een zoontje. Ze woont in de Oude Lichterveldsestraat in Ardooie en geeft les in het secundair onderwijs van het Land- en Tuinbouwinstituut
in Oedelem.

Kimara is al geruime tijd actief in de gemeentepolitiek van Ardooie als onafhankelijke binnen de partij Samenplus en ze heeft aan den lijve ondervonden dat het ook mogelijk is om vanuit de oppositie het één
en het andere fundamenteel te veranderen voor haar gemeente.
Ze wil dan ook met haar nieuwe engagement als lijsttrekker van Samenplus alle krachten bundelen en ijverig meewerken aan een goed doordachte campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Ze gelooft in de groeikansen en de mogelijkheden van Samenplus en ze hoopt op die manier hun punten meer kracht bij te zetten en uiteindelijk ook resultaten te boeken. Ze is er tevens van overtuigd dat ze als lijsttrekker nog makkelijker aanspreekbaar zal zijn voor de inwoners van Ardooie en Koolskamp, en ze luistert dan ook graag naar de vragen en opmerkingen van haar mede-inwoners.

Ze voelt zich in haar nieuwe functie enorm gesteund door de andere partijleden van Samenplus.

“persnota naar aanleiding van een tragisch verkeersongeval”

Reactie nalv de verkeerssituatie- en veiligheid omleiding werken in de Stationstraat.

Punten door Samenplus reeds gevraagd tijdens een gemeenteraadszitting

Op de gemeenteraad van 26 Oktober 2015 (goedgekeurd op 30 nov 2015) is volgende vraag gesteld geweest door Kimara Goethals aan Dhr. Karlos Callens, Burgemeester.

“Door de omleiding ontstaan er gevaarlijke situaties op bepaalde punten. Is het niet mogelijk om voorrangsborden te plaatsen of snelheidsbeperking in te voeren?”

De burgemeester vond dit niet nodig of wenselijk.

Ook hebben we een aantal jaar terug nog geopperd om de grasbermen langs plattelandswegen plaatselijk vervroegd te maaien om de zichtbaarheid en veiligheid te verhogen, ook toen was het antwoord van onze burgemeester dat dit niet nodig was…. .

Standpunt samenplus

Naar aanleiding van het recent gebeurde ongeval waarbij een dodelijk slachtoffer te betreuren viel, zijn wij van mening dat er daadwerkelijk en onmiddellijk maatregelen moet genomen worden.

Eénrichtingsverkeer nodigt uit om snel te rijden omdat er geen tegenliggers verwacht worden.  Langs het omleidingsparcours mag buiten de bebouwde kom 90 km/u gereden worden!  Niet verantwoord! Ook fietsers maken gebruik van dezelfde smalle wegen.  Zelfs bij een autosnelweg met tijdelijke asverschuiving wordt de snelheid beperkt tot 50 à 70 km/u.  Langs de omleiding in de landelijke wegen is momenteel 90 km/u toegelaten. Wij zijn van overtuigd dat dit max. 50 km/u zou moeten zijn.

Langs de diverse kruispuntjes is het voorrang van rechts.  Ook hier moet op gewezen worden!  Omwille van het eenrichtingsverkeer kan zelfs op verschillende plaatsen een gewoon voorrangsbord geplaatst worden, omdat het verkeer enkel van rechts kan komen.

Amper zeven maanden na onze vraag om de situatie aan te passen is het spijtig genoeg zo ver moeten komen dat er slachtoffers te betreuren vallen. Iets dat waarschijnlijk te voorkomen was. Ook omwonenden hebben reeds aan de alarmbel getrokken, ook zij hebben geen gehoor gekregen bij het schepencollege.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid op Ardoois grondgebied.  We zijn van mening dat hier ernstig tekort is geschoten.  Ook de uitspraken in het artikel van het Nieuwsblad van 13 mei, dat een bord geen zin zou hebben, vallen in zeer slechte aarde, en getuigen van het niet nemen van de verantwoordelijkheid ten opzichte van de inwoners van onze gemeente.

Ondertussen zijn nog steeds geen maatregelen genomen.   De burgemeester en het schepencollege moeten hun verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen.  Wij denken ondermeer aan een snelheidsbeperking, een strikte naleving van het éénrichtingsverkeer, wijzen op de voorrangssituaties en selectief maaien van de bermen.

In Ardooie zijn er heel wat gevaarlijke punten, of zaken die moeten worden aangepakt.

Met de steun van de inwoners wil Samenplus deze op tafel gooien.

Uw melding kan je voortaan doen op volgende webpagina: meldingen.ardooie-koolskamp.be

 SAMENPLUS nodigt uit.

Affiche


Waterproblematiek in Ardooie – Koolskamp.
Knelpunten en oplossingen.

Onze gemeente heeft de laatste jaren reeds meermaals te maken gekregen met wateroverlast.
Ondanks reeds genomen maatregelen zoals waterbuffers blijken deze maatregelen onvoldoende de inwoners en omgeving te beschermen.
Uit ervaring weten wij dat het niet eenvoudig is om in deze materie een beslissing te nemen en dat heel wat mensen op zoek zijn naar concrete informatie op hun vragen:
– Kunnen inwoners zelf concrete maatregelen nemen.
– Wat ondernemen onze gezagvoerders
– Wat zijn de knelpunten
– ….

Tijdens een infoavond hebben wij Jan Vandecaveye te gast. Hij is diensthoofdvan de dienst waterwegen in onze provincie. Ook Jan Desaever komt aan het woord. Hij is medewerker van de dienst waterwegen. Aan de hand van duidelijke gegevens komt hij ons de knelpunten en mogelijk te nemen maatregelen voorstellen.

Deze infoavond gaat door op woensdag 29 april in cc ’t Hofland, Oude lichterveldsestraat 13 – 8850 Ardooie, om 20.00u.

De toegang is gratis.


Samenplus steunt de actie Kijk-Puit van de provincie West-Vlaanderen

Je kan alvast meer info terugvinden op http://www.ardooie.be/content/documenten/nieuws/infold_Kijk_Puit_2015.pdf

puit